x

Maranello ristorante

Obchodné podmienky e-shopu {www.maranello-ristorante.sk} pre donášku jedál, prevádzkované {ProZeta,s.r.o.}

1. Objednávka

Pre objednanie tovaru je nutné byť zaregistrovaný a prihlásený v online e-shope. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju zrušiť telefonickým kontaktovaním prevádzky, alebo osobne ju stornovať priamo na prevádzke.

Platbu je možné zrealizovať:

Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky, prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami alebo platobnými kartami uvedenými na tejto webstránke: VISA, MASTERCARD, stravovacími kartami iba pri osobnom odbere:Ticket restaurant, Cheque Dejeuner. Pri platbe platobnou kartou je nutné tento spôsob úhrady hlásiť vopred už pri objednaní tovaru výberom spôsobu platby.

2. Dodacie a platobné podmienky

Dodania kuriérskou službou - cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť zadaním svojej adresy pri vytváraní objednávky a v súhrne objednávky. Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke, teda pri osobnom odbere sa cena za dovoz neúčtuje.

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať), bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

Vystaviť a priložiť daňový doklad - pokladničný blok.

Kupujúci sa zaväzuje:

Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované telefonicky denne v čase otvorenej prevádzky a na telefónnom čísle {02/4524 1006, 0948 434 550}, alebo osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby.

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť nedodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

Po dohode a to osobne na prevádzke alebo prostredníctvom kuriéra. 

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti.

Pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa.

Čakajte prosím...